Абонаментна поддръжка и обновяване на информацията
  Поддръжката и обновяването на информацията във Вашият сайт са много важни за успешното Ви присъствие в Интернет. За да не губите от аудиторията си и за да можете непрекъснато да привличате нови посетители, е необходимо Вашия сайт постоянно да съдържа актуална информация за дейността Ви, предлаганите стоки и услуги.

Поддръжката на Вашия сайт включва:
 
  • промяна на текст в съществуващите страници;
  • подмяна на снимки;
  • добавяне на нови страници;
  • редактиране на съществуващи страници, текст и графика;
  • премахване на стари страници.

Ние можем да се ангажираме с постоянна (абонаментна) поддръжка и актуализация на Вашия сайт. За това е необходимо само да ни изпращате по електронната поща новите неща. Ние ще се погрижим за останалото!

 

Цена: в зависимост от извършената работа.

 
Малък уеб сайт (статичен)
Бизнес уеб сайт (статичен)
Голям бизнес уеб сайт (динамичен)
Други web-приложения
 
Редизайн и доразвиване на съществуващи сайтове
Анализ и оптимизиране за търсещи машини (SEO)
Абонаментна поддръжка и обновяване на информацията
Регистриране на домейн и хостинг
Всичко за обучение на кучета
Най-евтините имоти в България щракни
Първия портал за цветята www.Kitki.info
 Петър Богданов и Десислав Спасов